Termeni și condiții

Termeni și condiții

1. Condiții generale pentru utilizarea site-ului

 

Prin accesarea și utilizarea site-ului www.bogdanmuscalau.com acceptați, implicit și necondiționat, Termenii și Condițiile care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea să o aveți cu Dr. Bogdan Mușcălău.

Site-ul web www.bogdanmuscalau.com este deținut și administrat de către SC WINNER PATH SRL, societate comercială înregistrată în Romania cu numărul J18/318/2021, având CUI: 43873203, si sediul social la adresa Strada ECATERINA TEODOROIU, Nr. 120, Municipiul Târgu Jiu, Județ Gorj.

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, astfel cum aceștia sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Clientului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/ sau utilizarea de Produse și Servicii, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.

DISCLAIMER: Informațiile conținute de acest site sunt generale, având scop informativ și sunt adresate clienților d-lui Dr. Bogdan Mușcălău, precum și altor persoane interesate. Sfaturile și informațiile oferite de acest site nu înlocuiesc consultul de specialitate. 

2. Drepturi de proprietate intelectuală

 

SC WINNER PATH SRL este autorul site-ului de față, toate drepturile fiindu-i rezervate. Informațiile, textele, fotografiile, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele sonore precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SC WINNER PATH SRL sau a unor terți care au autorizat SC WINNER PATH SRL să le utilizeze.

Conținutul și elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv – dar fără a se limita la acestea – tot conținutul format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ secțiunilor/ minisite-urilor, dar și orice alt material, transmis sub orice forma de/și către Clienți (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter etc.) aparțin SC WINNER PATH SRL, fiind proprietatea acesteia.

Reproducerile, parțiale sau integrale, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul www.bogdanmuscalau.com sunt autorizate, cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării conținutului ori a securității lui, ori pentru discreditarea sau hărțuirea D-lui Dr. Bogdan Mușcălău. Orice faptă de acest gen poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Clientului îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context în afară de cel original doar cu acordul scris al SC WINNER PATH SRL.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop, altul decât cel personal, pot fi făcute în scris pe adresa de email: contact@bogdanmuscalau.com.

3. Produse și servicii

 

3.1 Informații despre produse și servicii

 

Site-ul www.bogdanmuscalau.com are ca scop prezentarea generală și promovarea gamei de produse și servicii medicale distribuite de D-ul Dr. Bogdan Mușcălău.

SC WINNER PATH SRL își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site, inclusiv pe cele referitoare la prețuri în orice moment, fără notificare prealabilă, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea SC WINNER PATH SRL, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

 

3.2 Politica de plată

 

În secțiunea de Magazin a Site-ului, Clienții pot achiziționa de la distanță Produse și Servicii.

Contravaloarea Produselor și Serviciilor se poate achita prin:

  • on-line prin intermediul platformei de plăți on-line Stripe
  • transfer Bancar
  • alte metode alternative pe care Clientul le stabilește de comun acord cu Furnizorul

Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, www.bogdanmuscalau.com folosește Stripe. Informațiile dumneavoastră nu sunt stocate pe serverele www.bogdanmuscalau.com. Banca și procesatorul de plăți sunt singurele instituții care intră în contact cu informațiile dumneavoastră, iar ei oferă o garanție totală.

Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să furnizați codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații), data de expirare și ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătura dumeaneavoastră (în funcție de card, pot lipsi).

Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac in lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacții.

 

3.3 Rezervarea

 

Rezervările pot fi efectuate de către orice Client care respectă prevederile din prezenții Termeni și Condiții.

La finalizarea rezervării, Clientul confirmă că toate datele necesare procesului de cumpărare on-line sunt corecte, complete și reale. 

De asemenea, Clientul are posibilitatea să solicite anularea unei rezervări finalizate, prin trimiterea unui email la adresa contact@bogdanmuscalau.com.

Prin finalizarea rezervării, Clientul acceptă că poate fi contactat de către Furnizor prin orice mijloc de comunicare disponibil, folosind oricare din datele de contact puse la dispoziție de către Client, oricând acest lucru este necesar în legătură cu respectiva Comandă.

Furnizorul poate anula rezervarea finalizată de către Client prin restituirea contravalorii Produselor și Serviciilor comandate, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Factura fiscală se va emite pe baza datelor furnizate de către Client

Informațiile despre situația Comenzii și factura fiscală vor fi trimise Clientului prin email.

 

3.4 Prețul produselor și serviciilor

 

Prețurile Produselor și Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON).

Pentru programarea unei consultații se percepe un tarif inițial de 199 lei pentru consult la cabinet sau 149 lei pentru consult online, echivalentul unei consultații minime de 25 minute, reprezentând garanția pentru rezervarea programării. După plata garanției, Clientul va fi contactat pentru stabilirea unei programări în cel mai scurt timp, maxim 2 zile lucrătoare.

Furnizorul poate modifica în orice moment, fără nicio notificare prealabilă, prețul oricărui Produs sau Serviciu prezentat pe Site.

În situațiile în care, ca urmare a unor disfuncționalități ale Site-ului sau a unor erori umane, prețul afișat pe Site nu este cel real, se pot aplica prevederile art. 1665 alin. 2 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009) referitoare la prețul derizoriu și ca atare nu poate fi încheiat un Contract valid între Administratrator și Client, iar Produsele și Serviciile comandate nu vor fi furnizate. Furnizorul va informa Clientul asupra prețului corect în eventualitatea apariției unor asemenea situații.

 

3.5 Politica de retur

 

Produsele și Serviciile sub forma de consultații sau servicii adiționale efectuate online sau la cabinet, achiziționate prin intermediul site-ului www.bogdanmuscalau.combeneficiază de reprogramare sau de restituirea a 100% din sumă dacă Clientul solicită acest lucru cu minim 48 de ore înainte de programarea stabilită printr-un email la contact@bogdanmuscalau.com, iar returnarea sumei achitate se va face în maxim 30 zile lucrătoare prin transfer bancar în contul indicat de către client. 

În cazul în care anularea consultației se face cu mai puțin de 48 ore înainte de programare, Clientul va pierde garanția aferentă unei consultații de 25 minute.

4. Date personale

 

Furnizorul pune la dispoziția Clienților informațiile privind propria politică de colectare a datelor personale.

Drepturile Clienților conform normelor din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) cu caracter personal sunt:

  • Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate și folosite datele furnizate
  • Dreptul de a accesa datele furnizate
  • Dreptul de a cere rectificarea datelor furnizate
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor furnizate
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor 
  • Dreptul de a solicita primirea datelor furnizate anterior sau transmiterea acestora către un alt operator de date cu caracter personal
  • Dreptul de a depune o plângere, cu referire la folosirea datelor furnizate, către autoritățile competente

Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate

5. Date fără caracter personal

 

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele, interesele principale și pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

6. Hyperlink-uri

 

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.bogdanmuscalau.com necesită o autorizație prealabilă, în scris, de la Dr. Bogdan Mușcălău. Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare, să contactați departamentul de marketing al website-ului Dr. Bogdan Mușcălău.

SC WINNER PATH SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink, plecând de la site-ul www.bogdanmuscalau.com și nu este responsabilă, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

7. Drept aplicabil

 

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești pot fi considerate competente.

8. Sesizări și sugestii

 

Clienții Site-ului pot să contacteze Furnizorul prin mesaj e-mail la adresa contact@bogdanmuscalau.com. Timpul de procesare al sugestiilor și sesizărilor este de 30 zile lucrătoare.

9. Actualizarea condițiilor generale

 

Pagina ”Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și SC WINNER PATH SRL în privința utilizării site-ului nostru. SC WINNER PATH SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile Generale. De aceea, vă rugăm să vizitați, în mod regulat, această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.